veilig winkelen
Bestel voor 14:00, dezelfde dag verzonden

Privacy beleid / Gegevensbescherming

Wij verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland. Hieronder informeren wij u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens.

1 Verantwoordelijke instantie

De exploitant van de website onder het domein https://www.tara-cosmetics.de en daarmee de verantwoordelijke instantie

Tara Trading Ltd

Schlehenweg 2

30855 Langenhagen

2 Verzamelen en verwerken van algemene gegevens

Elke toegang tot onze website en elke opvraging van een op deze website opgeslagen bestand wordt gelogd. De opslag dient interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Het volgende wordt gelogd: naam van het opgehaalde bestand, datum en tijd van ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvol ophalen, webbrowser en aanvragend domein. Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computers geregistreerd. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen geregistreerd als u als gebruiker van de website en/of klant vrijwillig informatie verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registratie of om een contract af te sluiten of via de instellingen van uw browser.

3 Verzameling van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens in de zin van deze gegevensbeschermingsvoorschriften zijn individuele details over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Dit omvat in het bijzonder uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en, indien van toepassing, uw adres als u ons dit laatste heeft doorgegeven.

Persoonlijke gegevens omvatten ook informatie over uw gebruik van onze website. In dit kader verzamelen wij als volgt persoonsgegevens van u: Gegevens over uw bezoeken aan onze website, zoals de mate van gegevensoverdracht, de locatie van waaruit u gegevens van onze website ophaalt en andere verbindingsgegevens en bronnen die u ophaalt. Dit gebeurt meestal door het gebruik van logbestanden en cookies. Meer informatie over logbestanden en cookies vindt u hieronder.

4 Beoogd gebruik

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Om u de door u gevraagde online diensten te leveren 2. Om ervoor te zorgen dat onze website op de meest effectieve en interessante manier aan u wordt gepresenteerd;

3. Om onze verplichtingen uit hoofde van een contract tussen u en ons na te komen;

4. Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.

5 Informatie over uw computer en cookies

Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie over uw computer: het IP-adres van uw computer, het verzoek van uw browser en het tijdstip van dit verzoek. Daarnaast worden de status en de hoeveelheid overgedragen gegevens vastgelegd als onderdeel van dit verzoek. We verzamelen ook product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem van uw computer. We registreren ook vanaf welke website onze site werd bezocht. Het IP-adres van uw computer wordt alleen opgeslagen voor de tijd dat u de website gebruikt en daarna direct gewist of geanonimiseerd door het in te korten. De overige gegevens worden voor een beperkte tijd bewaard. Wij gebruiken deze gegevens voor de werking van onze website, met name om fouten op de website te identificeren en te verhelpen, het gebruik van de website vast te stellen en aanpassingen of verbeteringen door te voeren. We laten je weten dat we hier gebruiken voor de JTL-eazyAuction

We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze website door het gebruik van zogenaamde browsercookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons systeem via uw browser. Een cookie bevat meestal de naam van het domein van waaruit de cookiegegevens zijn verzonden, informatie over de leeftijd van de cookie en een alfanumerieke identifier. Cookies stellen onze systemen in staat om het apparaat van de gebruiker te herkennen en eventuele standaardinstellingen onmiddellijk beschikbaar te maken. Zodra een gebruiker toegang krijgt tot het platform, wordt een cookie naar de harde schijf van de computer van de gebruiker gestuurd. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en u een betere en nog meer op maat gemaakte service te kunnen bieden. Ze stellen ons in staat om uw computer te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website en daardoor informatie over uw favoriete activiteiten op de website op te slaan en zo onze website af te stemmen op uw individuele interesses.

Alleen de hierboven toegelichte gegevens over uw gebruik van de website worden opgeslagen in de cookies die wij gebruiken. Dit gebeurt niet door u persoonlijk toe te wijzen, maar door een identificatienummer toe te kennen aan de cookie (“cookie-ID”). De cookie-ID wordt niet gecombineerd met uw naam, uw IP-adres of met soortgelijke gegevens waarmee de cookie aan u kan worden toegewezen. Als u niet wilt dat er browsercookies worden gebruikt, kunt u uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Houd er rekening mee dat u in dit geval onze website mogelijk slechts in beperkte mate of helemaal niet kunt gebruiken.

6 Gegevensbeveiliging

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig en kunnen we de veiligheid van gegevens die via internet naar onze website worden verzonden niet garanderen. Wij beveiligen onze website en andere systemen echter door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

7 Openbaarmaking/verstrekking van uw persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het doorgeven/ verstrekken van de gegevens of wij op grond van wettelijke bepalingen en/of ambtshalve of rechterlijke bevelen gerechtigd of verplicht zijn gegevens door te geven. Het kan met name gaan om het verstrekken van uw gegevens ten behoeve van het sluiten of uitvoeren van overeenkomsten, het verstrekken van informatie ten behoeve van strafrechtelijke vervolging, het afwenden van gevaar of het handhaven van intellectuele eigendomsrechten.

Als wij uw gegevens dan niet verstrekken, kan dit voor u en/of ons bijvoorbeeld leiden tot het niet uitvoeren van contractuele diensten, buitengewone beëindiging van het betreffende contract, kosten- en schadeclaims en claims (ook door derden) , en/of boetes of zelfs strafrechtelijke vervolging kan leiden tot overtredingen van de wet in verband met het niet verstrekken van de gegevens.

8 Privacy en andere websites van derden

De website kan onder meer hyperlinks bevatten van en naar de websites van andere derden. Als u een hyperlink naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat wij geen verantwoordelijkheid of garantie kunnen aanvaarden voor inhoud van derden of gegevensbeschermingsvoorwaarden. Controleer daarom ook hier de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorwaarden voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites van derden verzendt.

9 contactformulier

Als u ons contactformulier gebruikt om ons contactverzoeken te sturen, worden uw gegevens daar, inclusief de contactgegevens die daar worden vermeld, door ons opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en voor het geval er aanvullende vragen rijzen. Wij geven deze gegevens niet door aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

10 Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde met effect voor de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is beschikbaar op de website. Bezoek de website regelmatig en laat u informeren over de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

11 Uw rechten en contacten

U kunt uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld te allen tijde gratis inzien en indien nodig ook om correctie vragen en/of - indien het bestaan van de gegevensopslag niet vereist is voor de uitvoering van het contract, vereist is door de statuten of de wet - een schrapping en/of gewoon blokkeren. We raden u aan zelf een back-up van uw gegevens te maken voordat u een claim voor verwijdering tegen ons indient. U hebt mogelijk ook het recht om de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen verwerking en gegevens over te dragen, die voortvloeien uit de artikelen 15-21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als de verwerking is gebaseerd op uw afzonderlijke toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst.

Voor de bovengenoemde doeleinden en/of om hier meer informatie over te verkrijgen, kunt u een e-mail sturen naar info@tara-cosmetics.de of naar onze contact- en adresgegevens die in de opdruk van deze website staan.

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons, neem dan contact met ons op via de contactgegevens vermeld in de opdruk van deze website. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons onrechtmatig is, heeft u als betrokkene ook het recht om een klacht in overeenstemming met artikel 77 AVG in te dienen bij een van de toezichthoudende autoriteiten die ook verantwoordelijk is op grond van deze voorraad.

Einde van het privacybeleid.